Duch Święty. Jak rozmawiać o Duchu Świętym? Hmm ok, powiedzmy to w ten sposób: nie mówi się "o" Nim, ale mówi się "w" Nim. Jest to środowisko duchowe, w którym żyjemy, kąt, pod którym patrzymy i...