Kazania

Jak pracować w duchu Ewangelii?

Jak pracować w duchu Ewangelii?

Św. Józef, robotnik, ojczym naszego Pana. Można by wiele powiedzieć, ale chciałbym ograniczyć się do myśli o pracy, czyli do chrześcijańskiego rozumienia pracy, czyli jak pracować w duchu Ewangelii....

Jestem sam i nie mam nikogo oprócz Ciebie, Panie

Jestem sam i nie mam nikogo oprócz Ciebie, Panie

Modlitwa królowej Estery w dzisiejszym pierwszym czytaniu (Est 4, 17k. l-m. r-u) jest bardzo silną modlitwą kogoś w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a zwłaszcza ostatnią prośbą jej modlitwy: „Przyjdź...

Pozwalać Bogu być Bogiem

Pozwalać Bogu być Bogiem

Nawet Bogu trudno jest ludziom dogodzić. Gdy pozostaje niewidzialny, mówią, że Go nie ma, bo Go nie widać. Kiedy objawia się w ludzkiej postaci, mówią, że to nie jest żaden Bóg, tylko zwykły...

Słowo Boże jest sercem Ćwiczeń duchowych

Słowo Boże jest sercem Ćwiczeń duchowych

W dzisiejszej ewangelii (Mk 4, 21-25), pojawiają się zaraz po przypowieści o siewcy (Mk 4, 1-20) i jej interpretacji. Ta przypowieść miała uspokoić uczniów Jezusa, że słowo, które głosił Jezus,...

Wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny

Wielkie rzeczy uczynił dla mnie Wszechmocny

Modlitwa Maryi w dzisiejszej Ewangelii (Łk 1, 46-56) stała się modlitwą wyznawców Jej syna. Wielu z nas modliło się jej modlitwą. Został włączony do modlitwy wieczornej kościoła. Jest to modlitwa,...

Wytrzymałem. Zostałem złamany. Znałem trudności, zatraciłem się. Ale oto stoję, wciąż idąc do przodu, z każdym dniem coraz silniejszym. Nigdy nie zapomnę Chrystusa, który mnie wzmocnił i który mnie wyzdrowił.

Dziękuję Ci za przeczytanie mojego bloga. Z Bogiem+