Gdzie naprawdę można znaleźć dobrych i świętych ludzi?

15 grudnia 2020 | 0 komentarzy

Pod koniec dzisiejszego czytania ewangelii (Mt 21, 28-32) Jezus mówi coś bardzo prowokacyjnego. Jesus Mmwi arcykapłanom i starszym ludu, że poborcy podatkowi i prostytutki idą przed nimi do królestwa Bożego. W ten sposób odwrócił konwencjonalne moralne i religijne poczucie tego, kto jest blisko Boga, a kto jest poza Jego zasięgiem. Zmuszał ludzi do ponownego przemyślenia, gdzie naprawdę można znaleźć dobrych i świętych ludzi.

Jezus sugeruje, że niekoniecznie można ich znaleźć wśród tych, którzy odgrywają wiodącą rolę w Świątyni i synagogach, ale można ich znaleźć wśród tych, o których przypuszczano, że łamią Prawo Boże. Jezus nadal wzywa nas wszystkich do przemyślenia własnej oceny tego, kto jest blisko Boga, a kto nie. W czasach Jezusa to celnicy i prostytutki odpowiedzieli na przesłanie Jana Chrzciciela i poddali się jego chrzcie pokuty, podczas gdy arcykapłani i starsi odrzucili go jako nowicjusza zakonnego. To samo można powiedzieć o odpowiedzi udzielonej Jezusowi. Przyjęli go określeni jako „grzesznicy”, podczas gdy ci, których uważano za zakonników, odrzucili go.

Jezus szukał tego, aby ludzie rozpoznali swoje duchowe ubóstwo, a tym samym potrzebę tego, co Jezus ofiarował. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Jezus nadal szuka dzisiaj tej samej postawy serca, która uznaje nasze ubóstwo przed Nim i naszą potrzebę ewangelii, którą On niesie.

W Chrystusie!+
Ivan


Photo by cottonbro from Pexels
Wytrzymałem. Zostałem złamany. Znałem trudności, zatraciłem się. Ale oto stoję, wciąż idąc do przodu, z każdym dniem coraz silniejszym. Nigdy nie zapomnę Chrystusa, który mnie wzmocnił i który mnie wyzdrowił.

Dziękuję Ci za przeczytanie mojego bloga. Z Bogiem+

Komentarzy

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *